Pławka dymna pomarańczowa

Rejon żeglugi:
Oceaniczna: Wymagana 1 szt.
Pełnomorska: Wymagana 1 szt.
Przybrzeżna: Wymagane 1 szt.
Osłonięta: Wymagane 1 szt.
Akweny treningowe: Wymagane 1 szt.

Pławka dymna pomarańczowa jest pirotechnicznym środkiem sygnałowym służącym do oznaczenia pozycji rozbitków w ciągu dnia jak również wskazującym ratownikom kierunek wiatru. Powinna być zgodna z Konwencją SOLAS.

WWRJ