Latarnie okrętowe

Rejon żeglugi:
Oceaniczna: Wymagana
Pełnomorska: Wymagana
Przybrzeżna: Wymagane
Osłonięta: Wymagane
Akweny treningowe: Wymagane

Navigation Light Rules | West Marine | Sailing, Navigation lights, Boat
Latarnie okrętowe źródło: www.westmarine.com

Jacht uprawiający żeglugę tylko w porze dziennej jest zwolniony od obowiązku posiadania latarni okrętowych.

W zależności od długości jachtu latarnie okrętowe mogą być zastąpione według następujących zasad:
– jacht o długości Lc mniejszej niż 7 m zamiast latarni okrętowych może posiadać jedną latarnię świecącą białym światłem dookoła horyzontu;
– jacht o długości mniejszej niż 12 m jest zwolniony z obowiązku
noszenia latarń awaryjnych (czerwonych) oraz dwóch kul;
– jacht żaglowy o długości mniejszej niż 20 m zamiast dwóch latarni
burtowych może mieć jedną latarnię dwusektorową umieszczoną
w osi symetrii jachtu;
– jacht żaglowy o długości mniejszej niż 20 m zamiast latarni
burtowych i rufowej, może nosić jedną latarnię trzysektorową
umieszczona na topie masztu;
– jacht motorowy o długości mniejszej niż 12 m zamiast latarni rufowej
i masztowej, może nosić jedną białą latarnię widoczną dookoła
horyzontu umieszczoną na topie masztu
– jacht nie posiadający napędu mechanicznego jest zwolniony z obowiązku noszenia latarni masztowej

WWRJ