Potrzeba inspekcji jachtu przez kwalifikowanego inspektora pojawia się w wielu przypadkach. Czasami jest to kwestia wymagań administracyjnych, jednak w większości to dobry sposób zaoszczędzenia pieniędzy. Kiedy zastanawiasz się nad kupnem jachtu chcesz być pewien, że jest w dobrym stanie. Zdarza się, że nie we wszystkich dziedzinach technicznych oraz prawnych przyszły armator czuję się pewnie lub po prostu potrzebuje dodatkowych informacji. Niezależny inspektor może znacznie pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu jachtu, oszacowania kosztu naprawy lub określenia stopnia uszkodzenia. Inspektor może dokonać pełnej inspekcji jachtu lub wybranej części dotyczącej na przykład wyposażenia lub takielunku. Praktyka pokazuje, że korzystanie z wiedzy i pomocy inspektorów jest inwestycją opłacalną.

W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt.