Potrzeba przeglądu jachtu przez kwalifikowanego Inspektora pojawia się w wielu przypadkach. Czasami jest to kwestia wymagań administracyjnych, jednak w większości to dobry sposób zaoszczędzenia pieniędzy. Zwłaszcza kiedy zastanawiasz się nad kupnem jachtu chcesz być pewien, że jest w dobrym stanie. Zdarza się, że nie we wszystkich dziedzinach technicznych oraz prawnych przyszły Armator czuję się pewnie lub po prostu potrzebuje dodatkowych informacji. Niezależny Inspektor może znacznie pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej zakupu jachtu, oszacowaniu kosztu naprawy lub określeniu stopnia uszkodzenia. Inspektor może dokonać pełnego przeglądu jachtu lub wybranej części dotyczącej na przykład wyposażenia lub takielunku. Praktyka pokazuje, że korzystanie z wiedzy i pomocy Inspektorów jest inwestycją opłacalną.

W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt.


mgr inż. Dawid Hałoń

  • Inspektor-rzeczoznawca i mierniczy MZT PZŻ nr leg. 49
  • Projektant układów ożaglowania i planów pokładu z kilkunastoletnim doświadczeniem
  • Absolwent Politechniki Gdańskiej
  • Specjalność: Budowa Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych
  • Kapitan jachtowy i motorowodny

Kontakt:
tel. 696 474 021
e-mail: dawid.halon@inspektorzyjachtowi.pl
ul. Przyokopowa 5/6, 80-768 Gdańsk


mgr inż. Wojciech Heise

  • Inspektor-rzeczoznawca i mierniczy MZT PZŻ nr leg. 53
  • Specjalista ds. hydrostatyki i stateczności w Nelton Sp. z o.o
  • Absolwent Politechniki Gdańskiej
  • Specjalność: Projektowanie Statków Specjalnych i Urządzeń Oceanotechnicznych
  • Jachtowy i motorowodny sternik morski

Doświadczenie zawodowe

Kontakt:
e-mail: wojciech.heise@inspektorzyjachtowi.pl


Strona główna