Inspektorzy jachtowiJako inspektorzy, rzeczoznawcy i mierniczy MZT PZŻ oferujemy usługi w zakresie:

  • Oceny stanu technicznego, wyceny i kosztorysów napraw;
  • Pomiaru rejestracyjnego jachtu;
  • Nadzoru nad budową, odbudową i przebudową jachtu;
  • Analizowania, opiniowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej;
  • Badania stateczności;
  • Opracowania instrukcji bezpieczeństwa;
  • Opracowania schematów rozmieszczenia środków p.poż i ratunkowych;
  • Tłumaczenia (pol-ang ang-pol) instrukcji, schematów i dokumentów;
  • Inne (w celu określenia zakresu usługi prosimy o kontakt).

Cennik

Kontakt