Wykaz Wyposażenia Ruchomego Jachtu (WWRJ)
I. Środki ratunkowe

1 Pneumatyczna tratwa ratunkowa
2 Zwalniak hydrostatyczny
3 Koło ratunkowe z pławką świetlną i tyczką z flagą
4 Koło ratunkowe z linka ratunkową
5 Pasy/kamizelki ratunkowe
6 Pasy bezpieczeństwa (szelki)
7 Rakiety spadochronowe czerwone
8 Pławka dymna pomarańczowa

II. Sprzęt sygnałowy

1 Latarnie okrętowe zgodne z wymaganiami COLREG
2 Latarnie awaryjne czerwone
3 Kula czarna
4 Stożek czarny
5 Reflektor radarowy
6 Dzwon
7 Gwizdek (róg mgłowy)
8 Latarka elektryczna strugoszczelna

III. Sprzęt nawigacyjny

1 Kompas magnetyczny
2 Kompas magnetyczny zapasowy lub namiarowy
3 Barometr – aneroid
4 Lornetka
5 Urządzenie do pomiaru głębokości
6 Sekundomierz
7 Sekstant
8 Chronometr lub zegar
9 Zestaw do pracy na mapach
10 Mapy morskie lub żeglarskie
11 Locje morskie
12 Spis świateł
13 Tablice nawigacyjne
14 Rocznik astronomiczny
15 Tablice pływów
16 Znaki, skróty stosowane na mapach
17 MPZZM – COLREG 72
18 Przepisy portowe
19 MKS
20 Spis radiostacji nautycznych
21 GPS
22 Radar
23 AIS

IV. Urządzenia radiokomunikacyjne

1 Radiotelefon VHF
2 Stacjonarny radiotelefon VHF z DSC
3 Statkowy terminal satelitarny/rtfn MF-HF +DSC/
sat.tel.kom. z dostępem do numeru alarmowego centrum ratownictwa morskiego
4 Radiopława awaryjna EPIRB 406 MHz;
5 Urządzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrzeżeń
6 SART/AIS-SART

V. Sprzęt ochrony przeciwpożarowej

1 Stała instalacja gaśnicza
2 Gaśnica grupy pożarów ABC 2kg kokpit
3 Gaśnica grupy pożarów ABC 2kg silnik
4 Gaśnica śniegowa BC E
5 Koc gaśniczy
6 Wiadro z linką

VI. Wyposażenie pokładowe

1 Kotwice z łańcuchem/liną
2 Osprzęt cumowniczy
3 Odbijacze dostosowane do wielkości jachtu
4 Bosak
5 Apteczka
6 Nożyce do cięcia olinowania stałego
7 Wyposażenie awaryjne składające się z narzędzi i części zapasowych