Rakiety spadachronowe czerwone

Rejon żeglugi:
Oceaniczna: Wymagana 12 szt.
Pełnomorska: Wymagana 12 szt.
Przybrzeżna: Wymagane 6 szt.
Osłonięta: Wymagane 3 szt.
Akweny treningowe: Wymagane w porze nocnej 3 szt.

Zaleca się przechowywanie w łatwodostępnym pojemniku wodoodpornym zlokalizowanym blisko stanowiska sterowania. Pojemnik powinien być oznaczony typem, ilością sztuk oraz terminem ważności rakiet.

WWRJ