Pneumatyczna tratwa ratunkowa

Rejon żeglugi:Tratwa ratunkowa
Oceaniczna: Wymagana
Pełnomorska: Wymagana
Przybrzeżna: Zalecana
Osłonięta: Zalecana
Akweny treningowe: Zalecana

Tratwa musi posiadać aktualny atest.
Wykaz stacji atestacji – do pobrania

Tratwa ratunkowa musi pomieścić wszystkich członków załogi.
Musi spełniać wymagania normy ISO 9650-1 pack 1 lub SOLAS – A pack, Solas B – pack.

WWRJ