Pasy / kamizelki ratunkoweKamizelka ratunkowa

Rejon żeglugi:
Oceaniczna: Wymagane
Pełnomorska: Wymagane
Przybrzeżna: Wymagane
Osłonięta: Wymagane
Akweny treningowe: Wymagane

Pasy / kamizelki ratunkowe powinny spełniać normę EN-ISO 12402-2 [275] lub EN-ISO 12402-3 [150].  Normy odpowiadają odpowiednio kamizelkom o wyporności 275 [N] i 150 [N]. Należy zwrócić uwagę, że kamizelki o wyporności 150 [N] są dopuszczalne jedynie w rejonach 1 i 2 (żegluga osłonięta i przybrzeżna).

Dodatkowo pasy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe jachtów w żegludze całodobowej muszą być wyposażone w lampki zgodne z Kodeksem LSA. Odpowiednie pasy / kamizelki ratunkowe muszą być zapewnione dla osób o wadze poniżej 32 kg znajdujących się na jachcie. Kamizelki pneumatyczne muszą uruchamiać się automatycznie po wpadnięciu do wody. W przypadku kamizelek pneumatycznych należy posiadać 10% zapasu naboi (lub kamizelek) w stosunku do liczby osób znajdujących się na jachcie, ale nie mniej niż 1 szt.

Jacht powinien posiadać: pasy / kamizelki ratunkowe dla każdej z osób znajdujących się na jachcie

WWRJ