Branża jachtowa w Europie

Branża jachtowa

Branża jachtowa w Europie

Przemysł jachtowy w Europie jest dynamicznym i konkurencyjnym sektorem o dużym znaczeniu dla europejskiej gospodarki. Branżę jachtową tworzą stocznie jachtowe, producenci silników, producenci wyposażenia, firmy zaopatrzeniowe i serwisowe na co łącznie składa się 32 000 firm, w których pracuję ponad 280 000 pracowników. Przed kryzysem finansowym w 2008 roku przemysł jachtowy notował średni roczny wzrost 6% oraz obrót handlowy ponad 23 miliardów euro.

Branża jachtowa składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw (97%). W samym sektorze stoczni jachtowych znajduje się 3000 firm, które łącznie zatrudniają ponad 66 000 pracowników. Produkcja łodzi rekreacyjnych jest bardzo różnorodna i dotyczy zarówno łodzi seryjnych, jak również produkcji jednostkowej na zamówienie.

Przemysł jachtowy jest silnie międzynarodowym obszarem. Standardowo firmy europejskie eksportują głównie do innych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych w stosunku 3:1. Pojawiają się nowe rynki zbytu, firmy europejskie zwiększają eksport do Azji, Ameryki Południowej i Rosji.

Z drogami wodnymi o łącznej długości 27 000 km oraz 70 000 km linii brzegowej Europa oferuje idealne warunki do rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych. Ponad 6 milionów łodzi znajduje się w europejskich 4 500 marinach, zapewniając ponad 1 750 000 koi noclegowych na wodach morskich i śródlądowych.

Żródło: http://www.europeanboatingindustry.eu