REJESTRACJA JACHTU

reja24

REJESTRACJA JACHTU

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE REJESTRACJI JACHTÓW i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym – REJA24.

OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb,
o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową,
niezależnie od wielkości i mocy napędu,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich.

JEŚLI JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA NIE PODLEGA OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI, MOŻE BYĆ ZAREJESTROWANA NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA.

Procedura rejestracji jednostki pływającej kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie plastikowej karty. Dokument stanowi dowód własności oraz poświadcza polską przynależność jednostki. Dokument należy odebrać w siedzibie wybranego organu rejestrującego.

Rejestracja jachtu – jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas!

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.reja24.gov.pl/
Źródło: Broszura informacyjna

#rejestracja jachtu

>> PRZEGLĄD JACHTU >>